Kurs Datum Zeit

Bereits laufende oder abgeschlossene Veranstaltungen:

Kurs Datum Zeit
Orientalischer Tanz – Mittelstufe Do 30.09.2021 17:45
Orientalischer Tanz – Mittelstufe Do 10.03.2022 18:00
Orientalischer Tanz – Mittelstufe Do 29.09.2022 17:45
Orientalischer Tanz – Anfängerinnen – Basiskurs Do 29.09.2022 19:30
Orientalischer Tanz – Mittelstufe Do 09.03.2023 17:45
Orientalischer Tanz – Anfängerinnen – Basiskurs Do 09.03.2023 19:30
Orientalischer Tanz – Mittelstufe Do 21.09.2023 17:45
Orientalischer Tanz – Anfängerinnen – Basiskurs Do 21.09.2023 19:30